Fokusering, koncentreret opmærksomhed. Udpegning af det væsentlige, brændpunktet, gennem skuespillernes gestus, bevægelsesarrangementet eller lys og scenografi. Skuespillerens fokuseringsteknik kan være af indre psykisk karakter, idet handlingen tager udgangspunkt i rollens hensigt, eller det kan være et ydre kropsligt eller visuelt fokuseringspunkt for rollen, fx panden eller underlivet. Iscenesættelsen vil ofte være fokuseret på et bestemt moment i handlingen, en dramatisk eller visuel forandring som skærpes gennem skift i lys, opbremsning af bevægelsen, tilbageholdelse af information eller energi. Instruktionen fokuserer tilskuerens opmærksomhed i en bestemt retning gennem uventede og overraskende forandringer i rum, tempo, rytme, lys eller i scenografi.