Egenindtægt, består af billet- og forestillingsindtægt og de indtægter, teatret kan oppebære via andet salg, fx af programmer, merchandise, bar, forpagtning o.a., samt sponsor- og fondsbidrag. Egenindtægtens andel af den samlede omsætning varierer meget for offentligt støttede danske teatre. Se også Årsregnskab.