Debut, fr. début opr. jouer de but ‘indledende stød’, ‘kast’, af but ‘skive’, ‘mål’, en kunstners første fremtræden for offentligheden – men også om en etableret kunstners første forsøg i en ny genre, et nyt rollefag eller på en ny scene. Før en egentlig elevskole blev oprettet i 1886 skulle skuespilleraspiranter på Det Kongelige Teater aflægge tre offentlige D efter først at have prøvet for teatrets direktion. Blev man godkendt her, fik man tilkendt en vejleder blandt teatrets elevinstruktører, skulle indstudere tre roller fra teatrets repertoire og optræde for publikum i disse roller sædvanligvis med 14 dages mellemrum. Ansættelsen afhang således i høj grad af debuternes succes. Som regel anses D nu for første egentlige rolle efter fx gennemført teaterskole.