Byrdefordeling, i kultur- og teaterpolitiske sammenhænge forholdet mellem de statslige og de kommunale udgifter til opretholdelse af kultur- og teaterlivet. Den samlede offentlige kulturstøtte har i de seneste 40 år udviklet sig fra en situation i 1962-63, hvor staten stod for 64 % af finansieringen og den kommunale sektor for 36 %, til en situation i dag, hvor staten står for 39 % af finansieringen og den kommunale sektor for 61 %. Kommunerne spiller altså generelt en større og større økonomisk rolle i kulturpolitikken. Langt de største poster for kommunerne er folkebiblioteker og idræt. På teaterområdet står staten i dag for ca. 90 % af finansieringen og kommunerne for ca. 10 %. Sådan var forholdet også i begyndelsen af 1960'erne. B er jævnligt et diskussionstema i forbindelse med revisioner af teaterloven.