Tilskueren, Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer, (1884-1939), grdl. og red. af historikeren, senere statsminister Niels Neergaard i forlængelse af brdr. Brandes’ tidsskrift Det nittende Aarhundrede. Senere redaktører var 1893-1900 Martinus Galschiøt, 1901-08 Valdemar Vedel, 1909-14 Mario Krohn, 1910-29 Poul Levin, 1930-39 Axel Garde og 1932-39 Kai Birket-Smith, Vilh. Slomann og Viggo Thorlacius-Ussing.