Teaterårbogen, udkom med 10 årgange, der dækkede sæsonerne 1955/56-1964/65. Efter nogle års pause udkom en 17. årgang, der dækkede sæson 1971/72. T blev redigeret af Svend Kragh-Jacobsen, som startede gennemgangen af hvert teater med sine refleksioner over sæsonens forløb, efterfulgt af repertoireoversigter, gennemillustreret og med fyldige registre. T blev afløst 1965/66 af Teater i Danmark.