Statsensemble for børneteater, blev efter en teaterkonference i 2003 en realitet i kulturminister Brian Mikkelsens teaterpolitiske udspil. 2004 blev de to børneteatre, Corona Danseteater og Theater La Balance, efter en ansøgningsrunde, valgt af scenekunstudvalget under Kunstrådet til i perioden 2005-08 at fungere som landets første statsensemble for børneteater under navnet Corona La Balance med en årlig tillægsbevilling på 6 mio. kr. og forpligtelse til at spille både på turné og stationært, samt tage initiativ til forskellige udviklingsarbejder for børneteater.