Spex, af lat. spectaculum ‘et skue’, svensk parodisk studenterkomedie af revyagtig karakter. Opstod i midten af 1800-tallet og udviklede sig især ved universiteterne i Lund og Göteborg. S er ofte kendetegnet ved litterære og musikalske parodier og en anakronistisk, humoristisk brug af historiske rammer med tydelige paralleller til samtiden. I 2003 findes mindst 40 S-foreninger, hvoraf Chalmerspexet i Göteborg og Lundaspexarna i Lund, hvor bl.a. Hans Alfredsson har medvirket, samt Fysikalen i Stockholm er de mest kendte.