Remote Control Productions, performancegruppe, grdl. 1981 i Stockholm af den belgiske performancekunstner, koreograf og instruktør Michael Laub på baggrund af kunstnersammenslutningen Maniac Productions, som han var medstifter af i 1975. RCP og Laub arbejder i et krydsfelt mellem dans, mime, drama, lys, film og videokunst i en blanding af virkelighed og fiktion, biografiske fakta og fantasi. Kernepunktet i Laubs arbejder ligger i udforskningen af bevægelsesmønstre og performernes fysiske udtryk. I Return of Sensation 1984 (Saltlageret, KIT 1985) var hans primære kunstneriske udtryk video, senere er film blevet mere fremherskende som i Total Masala Slammer/Heartbreak no 5 2001, inspireret af Bollywood-genren. Med udgangspunkt i performernes personlighed og egne liv har han skabt forestillinger som Daniel and the Dancers 1994 (Kanonhallen, KIT 1996), Planet Lulu 1997, pigg in hell 2000 og Gregoire 2004.