Rasa, indisk skuespilteknik til performerens formidling til publikum af figurernes stemning. R er essensen af en følelse, hvoraf der findes 9; den vigtigste er sringara (kærlighed) som også kaldes rajarasa, det kongelige følelsesudtryk, der kan negere alle andre følelser. De øvrige otte er raudra (vrede), bhibatsa (afsky), hasya (latter), bhayanaka (angst, frygt), vira (heltemod), adbhuta (forbavselse), karma (medlidenhed) og shanti (drøm, meditativ tilstand). Shanti er også gudernes harmoniske følelsestilstand. Til hver R følger nøje indstuderede mimiske udtryksformer.