Pegasus, gr. Pegasos ‘hørende til kilde’, bevinget hest, frugt af forholdet mellem Poseidon og Medusa, af hvis blod P udsprang, da Perseus huggede hovedet af hende. Musernes sang og dans satte engang bjerget Helikon i Boiotien i begejstret bevægelse. På Poseidons bud standsede P løjerne med et hovslag, og kilden Hippokrene (Hestekilden) vældede frem. Af dens vand drikker digteren sig inspiration til. Den såkaldte P-gruppe over indgangsfacaden til Det Kongelige Teaters Gamle Scene er udført af F.E. Ring, opstillet 1876 i zink, nedtaget 1959 og genopstillet 1987 i bronze. Flankeret af muserne Melpomene og Thalia står musernes fører Apollon. Forrest løfter P hoven over kilden, hvori gudens svaner drikker dens vand.