Nordic Theatre Studies, skrift udgivet af Foreningen Nordiske Teaterforskere med et bind om året på engelsk. N er udkommet siden 1988 og redigeres hovedsagelig tematisk, fx med fokus på Ibsen, Strindberg, Ingmar Bergman, historiografi, børneteater eller kulturpolitik. Foreningen Nordiske Teaterforskere udsender også et elektronisk nyhedsbrev, BUNT, BUlletin for Nordiske Teaterforskere, et par gange om året.