Kulturministeriet, oprindelig Ministeriet for kulturelle anliggender, blev oprettet 19.9.1961. Det hed Kultur- og Kommunikationsministeriet 1987-88 og fra 1988 K. K bør ikke forveksles med Kultusministeriet, som 1848-1916 varetog kirke- og undervisningsområdet. I 1961 var det tanken at oprette et ministerium for videnskab og kunst, men sådan blev det imidlertid ikke. I stedet blev det et ministerium for ‘visse’ kulturelle anliggender, som overtog sagsområder fra Undervisningsministeriet (arkiver, biblioteker, museer, musik, kunstneriske uddannelser, Det Kongelige Teater, billedkunst, ophavsret m.v.), Justitsministeriet (teater og film), Statsministeriet (fredning), Forsvarsministeriet (Tøjhusmuseet) og Handelsministeriet (Kunstindustrimuseet og Danmarks Tekniske Museum). K har i tidens løb modtaget og afgivet sagsområder. Større ændringer har været, at kommunikationsspørgsmål i 1987 blev henlagt til K, så det herefter bestod af Kulturdepartementet og Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. I 1988 blev Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. overført fra Undervisningsministeriet til K, og Post- og Telegrafvæsnet blev sammen med sager vedr. radio og tv flyttet til Trafik- og Kommunikationsministeriet. I 1993 blev folkeoplysningen tilbageført til Undervisningsministeriet og sager vedr. radio og tv tilbageført til K. Derudover har der været talrige mindre ressortændringer.

Ministre siden 1961
Julius Bomholt (S) – Minister for kulturelle anliggender 19. september 1961 – 26. september 1964
Hans Sølvhøj (S) – Minister for kulturelle anliggender 26. september 1964 – 28. november 1966
Bodil Koch (S) – Minister for kulturelle anliggender 28. november 1966 – 2. februar 1968
K. Helveg Petersen (RV) – Minister for kulturelle anliggender 2. februar 1968 – 11. oktober 1971
Niels Matthiasen (S) – Minister for kulturelle anliggender 11. oktober 1971 – 19. december 1973 og 13. februar 1975 – 16. februar 1980
Nathalie Lind (V) – Minister for kulturelle anliggender 19. december 1973 – 13. februar 1975
Lise Østergaard (S) – Minister for kulturelle anliggender 28. februar 1980 – 10. september 1982
Mimi Stilling Jacobsen (CD) – Minister for kulturelle anliggender 10. september 1982 – 12. marts 1986
H. P. Clausen (K) – Kultur- og kommunikationsminister 12. marts 1986 – 3. juni 1988
Ole Vig Jensen (RV) – Kulturminister 3. juni 1988 – 18. december 1990
Grethe Rostbøll (K) – Kulturminister 18. december 1990 – 24. januar 1993
Jytte Hilden (S) – Kulturminister 25. januar 1993 – 30. december 1996
Ebbe Lundgaard (RV) – Kulturminister 30. december 1996 – 23. marts 1998
Elsebeth Gerner Nielsen (RV) – Kulturminister 23. marts 1998 – 27. november 2001
Brian Mikkelsen (K) – Kulturminister 27. november 2001

Den første kulturminister var Julius Bomholt (Socialdemokratiet). K fik blivende hjemsted i det tidligere Assistenshus (pantelånervirksomhed) i Nybrogade i Kbh. fra midten af 1964. I ministeriets første år blev der udarbejdet love om teater, museer, musikkonservatorier, Statens Kunstfond, film og biografer og om folkebiblioteker. Der var tale om en sand lovbølge. Da loven om Statens Kunstfond skulle føres ud i livet, gav det i 1965 anledning til en folkelig proteststorm, rindalismen, og der blev talt meget om kulturkløft. Kulturformidling og decentralisering blev i de følgende år kernebegreber for K. Man ønskede at demokratisere kulturen. Flere kulturministre har afgivet kulturpolitiske redegørelser til Folketinget, som har givet anledning til en debat om den samlede kulturpolitik. Den mest berømte er Kristen Helveg Petersens (Det Radikale Venstre) Betænkning 517 fra 1969 En kulturpolitisk redegørelse. Med den blev et udvidet kulturbegreb introduceret. Med Niels Matthiasens (Socialdemokratiet) redegørelse fra 1977 blev vægten lagt på det kulturelle demokrati, at flere kulturformer skulle leve side om side og støttes af det offentlige.

K varetager lovgivning og regeludformning på det kulturpolitiske område samt styring af bevillinger til kulturelle formål. Under ministeriet befinder der sig en række institutioner samt en række råd og nævn, der på udvalgte områder er ansvarlige for at fordele statens støtte til bestemte formål. K er organiseret som en hierarkisk organisation med ministeren og en departementschef i spidsen, under dem er der to afdelingschefer som under sig har otte kontorer, hvert med en kontorchef i spidsen for en række sagsbehandlere. I de senere år har ministeriet udlagt en række sagsområder til styrelser under K. Den senest tilkomne er Kunststyrelsen i 2003. K udgiver siden 1992 tidsskriftet Kulturkontakten.

Teaterpriser: Statens Kunstfonds Livsvarige kunstnerydelse.

Bibliografi: Rohde, H Om Kulturministeriets oprettelse – og lidt om de første år 1996; Kulturkontakten nr. 6, 1996.

Ministeriets hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig