Klaus Neiiendam, 1938-2010, dansk teaterhistoriker, dr.phil. 1984 på en afhandling om Caroline Walther. Lektor ved Teatervidenskabeligt Institut på Kbh.s Universitet 1975-2005 og forfatter til en lang række værker med fokus på dansk og europæisk teaterhistorie, bl.a. Middelalderteatret i Danmark 1986, Renaissanceteatret i Danmark 1988, The Art of Acting in Antiquity 1992 og Perspektivscenens oprindelse 2003, barnebarn af Robert og Sigrid N.