Kartellet, produktions- og talentudviklingssamarbejde mellem Entré Scenen, Århus Filmværksted, Kulturcenter Huset og Pappagallo i Århus oprettet 2002 som reaktion på nedskæringer på Teaterrådets og Århus Kommunes bevillinger. K stiller værksteder, teatersal, prøvelokaler, teknikere, filmog videofaciliteter samt professionel ekspertise til rådighed for talenter fra alle kunstarter. I 2003 blev 10 sceniske projekter gennemført. K har en forløber i det franske Cartel des quatre fra 1927.