Københavns Teater, den lidt kunstige betegnelse for 5 af Københavnsområdets ca. 30 faste teatre. Fra maj 2006 besluttede bestyrelsen for Hovedstadens Teater, at dette skulle omdøbes til Københavns Teater som fremover skulle rumme Betty Nansen Teatret; Folketeatret, der slås sammen med Det Danske Teater; Nørrebro Teater; Østre Gasværk Teater samt Teater X (nu Camp X), der erstatter Aveny Teatret og Rialto Teatret. Derudover støttes Dansk Danseteater, og der gives huslejestøtte til Det Ny Teater. Den ny organisation kan betegnes som en teaterkoncern med direktøren for Københavns Teater som centrum. En styrkelse af sekretariatet i Københavns Teater er en del af koncerntankegangen: Her skal der bl.a. udvikles et fælles økonomistyringssystem, og der skal etableres en fælles markedsføring, ligesom kontrolfunktionen (statistikker, kvalitetssikring) i forhold til teatrene generelt styrkes.