Jens Okking, f. 1939, dansk skuespiller, autodidakt. O blev 1960 knyttet til Studenterscenen i Århus og 1963-65 til Aarhus Universitets teaterværksted og til Aarhus Teater. 1966 stiftede han og Kaspar Rostrup avantgardeteatret Vestergade 58, og sæsonen 1968/69 var O leder af Jomfru Ane Teatret, hvor han instruerede og spillede i Jens August Schades Myggestikket.O har med sin kropslige tyngde og sit umiddelbart renfærdige ansigt kunnet spille med farlighed, styrke og brutalitet især på film, men både der og på teatret også med varme, soliditet, ydmyghed og sårbarhed. Et tidligt eksempel på det sidste var faderportrættet i Peter Ronilds tv-spil Fader min 1975. På teatret er det blevet til en række store roller som titelfiguren i Georg Büchners Dantons død Folketeatret 1975, Kong Claudius i Hamlet 1992 og titelrollen i Brechts Galileis liv 1999, begge Betty Nansen Teatret. O har haft mange andre gøremål, bl.a. var han medlem af Europa-Parlamentet 1999-2003.