Jacques Lang, f. 1939, fransk kulturpolitiker, 1981-92 og 2000-05 kultur- og siden også undervisningsminister under François Mitterrand og Lionel Jospin. L grundlagde 1963 i Nancy Le festival mondial du théâtre, der under hans ledelse 1963-77 blev et mødested for teaterpionerer som Jerzy Grotowsky, Tadeusz Kantor, Pina Bausch o.a. Det var også her, den dengang helt ukendte Robert Wilson med Deafman’s Glance 1970 fik sit internationale gennembrud. I årene 1972-74 var L leder af Théâtre National de Chaillot, og 1997 blev han efter Giorgio Strehlers død udnævnt som midlertidig leder af Piccolo Teatro i Milano. I bogen l’État et le théâtre 1968 fremlagde L sine visioner for en decentraliseret teaterpolitik.