Hypokrites, oldgr. ‘den der svarer’, betegnelse for den første skuespiller, som ‘svarede’ eller gik i dialog med koret. Derefter generel betegnelse for en skuespiller.