Hans Riber Hunderup, 1857-1902, dansk skuespiller. Debut 1879 på Casino og optrådte senere på flere privatteatre. 1887/88 direktør for Casino, hvor han i 1887 uropførte Strindbergs Faderen med sig selv som Ritmesteren i Georg Brandes’ instruktion. Spillede i 1889 i Strindbergs Skandinavisk Forsøgsteater på Dagmar. En ægte bohême uden skygge af realitetssans i pengesager.