Græsrodsteater, eng. grassroot, teater der tager udgangspunkt i (lokal)politiske problemer. G vandt udbredelse i Danmark fra slutningen af 1960'erne og er et forsøg på at demokratisere beslutningsprocesser i samfundet. G benyttes af beboergrupper, borgergrupper, miljøgrupper, fredsgrupper o.l. for at opmuntre tilhængere og få større opbakning og for at synliggøre en sag over for myndigheder, firmaer eller enkeltpersoner, som led i en dialog eller et offentligt pres. Kan i sin form virke som aktionsteater, men er ofte mere muntert og venligt.