Forum, Tidsskrift for Musik og Teater – Film – Ballet – Plastik, dansk tidsskrift. Grundlagt 1933 af bl.a. teaterhistorikeren Torben Krogh som en afløser for Teatret, men først da teaterkritikeren Svend Erichsen i 1934 overtog redaktionen, blev det et egentligt teaterblad, som udkom indtil udgangen af 1939. I 1941 forsøgte Erichsen at genoplive bladet bl.a. med inddragelse af litteraturen, men tiden var ikke til bredt anlagte kulturtidsskrifter.