.
Licens: Brukerspesifisert

Tak

Uden en lang række fonde og kulturinstitutioners velvilje kunne arbejdet med Gyldendals Teaterleksikon vanskeligt gennemføres. De takkes hermed på det hjerteligste:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Augustinus Fonden
 • Beckett-Fonden
 • Bikubenfonden
 • Carlsen-Langes Legatstiftelse
 • Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
 • Ernst og Vibeke Husmans Fond
 • Farumgaard-Fonden
 • Frimodt-Heineke Fonden
 • Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner
 • Knud Højgaards Fond
 • Knud og Dagny Gad Andresens Fond
 • Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond
 • Krista og Viggo Petersens Fond
 • Kunstrådets Litteraturudvalg
 • Københavns Universitet, Institut for Kunst & Kulturvidenskab, Afdeling for Teatervidenskab
 • Nordea Danmark-Fonden
 • Oticon Fonden, William Demant og Hustru Ida Emilies Fond
 • Politiken-Fonden
 • Teaterrådet
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Forord

Teatret er en unik kunstart; den eneste ved siden af musikken, hvor kunsten møder sit publikum i selve skabelsesøjeblikket. Det er en magisk oplevelse, som alle bør unde sig selv. Og jo større indsigt og forudsætning man har for dette møde, des dybere kan den umiddelbare oplevelse blive. Den afgørende ambition for Gyldendals Teaterleksikon er at bidrage til denne oplevelse, så bogen ikke blot bliver et opslagsværk, men en opdagelsesrejse ind i teatrets verden, i samspil med det levende teater.

Udgangspunktet er det danske teater i vor tid. Der findes teaterleksika på alverdens sprog og på hovedsprogene endda i flere udgaver. Men aldrig før på dansk.

Udover den overordnede målsætning at samle al tilgængelig viden om dansk teater og dansk viden om teater generelt, så har målsætningen også været at udenlandsk teater blev beskrevet med en specifik dansk vinkel – lige fra samisk teater i nord til afrikansk teater i syd og japanske teaterformer i øst til de amerikanske i vest. Påvirkningen udefra har hele tiden været afgørende for udviklingen af dansk teater – og vil fortsat være det. Vore nordiske nabolande optager en særlig del af leksikonets fokus; vi har et kulturelt fællesskab, som bliver stadig stærkere. På samme måde er det mangfoldige teaterhistoriske forløb forudsætningen for det teater vi ser i dag, også det antikke teater med dets flertusindårige udløbere er beskrevet med stor vægt i forhold til det nutidige.

Hovedvægten ligger imidlertid på det teater, vi ser i dag og den virkelighed som er teatrets. Fra den kunstneriske til den politiske og den sociale virkelighed, fra det rituelle teater i en fjern bjergegn til det klassiske drama på Det Kongelige Teaters scene. Her ligger forudsætningen for fremtidens teater.

Målgruppen for Gyldendals Teaterleksikon er dels de mange mennesker, som hver eneste aften sætter sig til rette i mørket i landets teatersale, dels de mange mennesker, som på scenen og bag scenen lægger deres sjæl i at de får en uforglemmelig oplevelse. En broget, passioneret og engageret målgruppe, som med Gyldendals Teaterleksikon får mulighed for at orientere sig ikke blot om de dramatikere, som skaber spillets grundlag og de kunstnere som formidler det, men også om de historiske omstændigheder og teoretiske aspekter, som ligger bag, lige fra teatrets tekniske formåen til skuespiltekniske og dramaturgiske overvejelser.

Biografier over kunstnere, teoretikere, dramatikere og administratorer optager størstedelen af bogens indhold. Det har ikke været målet nøje at beskrive et helt livs virke, fx kan en aktiv skuespiller i sin karriere nemt spille flere hundrede roller, men i højere grad at give en karakteristik af et virke, som kan levendegøre kunstneren og genkalde erindringen hos læseren. Fokus ligger også her, som i leksikonet i øvrigt, på vor tid, mange unge talenter er taget med, mens andre vil savnes – det har i hele forløbet været en afvejning mellem det ideelle og det mulige.

Det er skuespillet, som det opføres på scenen – eller på ladet af en lastbil – som er leksikonets fokus; film samt klassisk opera og ballet har egne opslagsværker. Ny dans og crossover-genrer som fx revy, musical, performance, stand-up og nycirkus er skuespillets udfordrere og kan rumme kimen til en ny tids teater. De er dermed genstand for særlig opmærksomhed i oversigtsartikler.

I centrum for værket står 55 danske teaterforskere, som med generøsitet har stillet deres viden til rådighed og er med til at fastholde at den teatervidenskabelige forskning bliver formidlet langt ud over de akademiske sfærer med fokus på teatrets performative aspekt i modsætning til litteraturforskningen, der finder sit udgangspunkt i det skrevne ord. Alle har i forløbet desuden velvilligt bistået med faglig og redaktionel rådgivning, her skal især takkes Bent Holm og Bjørn Lense-Møller – sidstnævnte har de to sidste år tilmed fungeret som en uvurderlig medredaktør.

Illustrationerne skal tjene som perspektivering af teksten mere end som et forsøg på at illustrere dansk teater og alle dets medvirkende.

I de otte år der gik fra den allerførste projektering i 1999 til det færdige resultat forelå 2007, har virkeliggørelsen af Gyldendals Teaterleksikon været helt og aldeles afhængig af en lang række menneskers og institutioners velvilje. De 20 fonde, uden hvis generøse bidrag projektet aldrig kunne føres ud i virkeligheden, er takket særskilt, men kan aldrig få tak nok. Dertil kommer de mange mennesker fra dansk teater, som jeg i de forløbne år har henvendt mig til om oplysninger, og som alle uden undtagelse fra teaterchefer til teknikere, skuespillere til sekretærer med opbakning og opmuntring på hver deres vis har bidraget til at samle alle de mange tusinde brikker som i sidste ende udgør et leksikon. Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afdeling for Teatervidenskab har dertil stillet de fysiske rammer for redaktionssekretariatet til rådighed og lettet en stor byrde i det daglige arbejde af afgørende betydning for projektets afvikling.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke forlagsredaktør Lisbeth Frimodt, som med humor, overskud og stædighed har ført projektet sikkert i mål.

Gyldendals Teaterleksikon består af knapt 3.800 opslag, som hver rummer en mængde oplysninger. I det omfang det har været menneskeligt muligt er alle oplysninger efterprøvet, men fejl kan ikke undgås – desværre. Den opmærksomme læser er derfor velkommen til at bidrage til evt. opdateringer af bogen med konstruktive rettelser.

Forfattere, konsulenter, fonde, redaktionssekretærer, forlaget og dansk teater har med deres medvirken udvist projektet en meget stor tillid, som jeg har gjort mit yderste for at honorere.

Alette Scavenius August 2007 Redaktionen afsluttet 15. august 2007

Vejledning

Brødteksten

Etymologi: oprindelig ordform angives med kursiv, med dansk oversættelse i enkelte citationstegn.

I biografiernes standardoplysninger indgår fødsels- og evt. dødsår, efterfulgt af nationalitet og profession samt for danskere uddannelsessted og -år.

Dramatikeres værker opgives i originaltitel med uropførelsesår og for danske dramatikere uropførelsessted, og for udenlandske dramatikere med titel (eller flere forskellige titler) samt i parentes år og sted for Danmarkspremiere fx Le Mariage de Figaro 1784 (Figaros Giftermaal Det Kongelige Teater 1786, Figaros Bryllup Det Kongelige Teater 1848). Hvor værket har samme titel på dansk, anføres kun året for den danske førsteopførelse i parentes, fx Tartuffe 1664-69 (Lille Grønnegade Teater 1726). I særlige tilfælde hvor uropførelsen er sket længe efter at værket er færdiggjort, opgives også året for færdiggørelsen. Udenlandske værker, der hverken er oversat eller opført i Danmark, kan være anført i dansk oversættelse i parentes, men da i ordinær, eller i en eksisterende engelsk oversættelse, men da i kursiv.

Henvisninger fra én artikel til en anden i teksten er kun indsat, hvor det drejer sig om artikler, der er relevante for opslagsordet, ikke om selvfølgelige opslag som Det Kongelige Teater, Shakespeare, scene, dramatik, o.l. Ordet, der henvises til kan være en afledning af opslagsordet, fx henvises der til Absurdisme fra både absurd, absurde, absurdister, absurdistiske osv.

Opslagsordet forkortes i brødteksten med store bogstaver, fx Børn på scenen = BPS, Bang-Hansen, Kjetil = B-H

Øvrige oplysninger

Roller i: et udvalg af en skuespillers præstationer.

Iscenesæt.: et udvalg af en instruktørs opsætninger.

Værker: et udvalg af en dramatikers, komponists (musicals undtaget) eller performance-, revy- eller stand-up-kunstners værker. Der kan også være tale om en forestilling hvor en kunstner har haft flere funktioner.

Gendigtn.: angiver et udvalg af en dramatikers gendigtninger.

Musicals: et udvalg af en komponists, dirigents, kapelmesters eller librettists værker.

Scenografi: et udvalg af en scenografs værker.

Kostumer: et udvalg af en kostumedesigners forestillinger.

Lysdesign: et udvalg af en lysdesigners forestillinger.

Bibliografi

Et mindre udvalg af danske og udenlandske oversigtsværker og leksika.

Bibliografi - oversigtsværker

 • Arntzen, Knut, Svendsen, Trond Olav & Moi, Morten Kunnskapsforlagets Teater og Film Leksikon 1991
 • Aumont, Arthur & Collin, Edgar Det danske Nationaltheater 1748-1889. En statistisk Fremstilling. I-V 1896-1900
 • Banham, Martin The Cambridge Guide to Theatre 1995
 • Banham, Martin, Hill, Errol & Woodyard, George The Cambridge Guide to African and Caribbean Theatre 1994
 • Barba, Eugenio & Savarese, Nicola A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer 19. rev. udg. 2006
 • Bergman, Gösta M. Det moderna teaterns genombrott 1880-1925 1966
 • Berthold, Margot A History of World Theatre 1999
 • Bieber, Margarete The History of the Greek and Roman Theater 1961 (rev. 1971)
 • Brandon, James The Cambridge Guide to Asian Theatre 1993 (rev. 1997)
 • Brauneck, Manfred & Schneilin, Gérard Theaterlexikon. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles 1992 rev. 2007
 • Brauneck, Manfred Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Kommentare 2006
 • Brauneck, Manfred Theaterlexikon. Schauspieler und Regisseure, Bühnenleiter, Dramaturgen und Bühnenbildner 2007
 • Brockett, Oscar G. & Ball, Robert J. The Essential Theatre 2004
 • Brockett, Oscar G. & Findlay, Robert Century of innovation. A history of European and American theatre and drama since the late nineteenth century 1991
 • Brockett, Oscar G. & Hildy, Franklin History of the Theatre 2003
 • Brown, John Russell The Oxford Illustrated History of Theatre 2001
 • Carlson, Marvin Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present 1993
 • Chambers, Colin The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre 2002
 • Chambers, E.K. The Mediaeval Stage I-II 1903 [I ét bind 1996]
 • Clausen, Julius & Krogh, Torben Danmark i Fest og Glæde I-VI 1935-36
 • Cortes, Eladio & Barrea-Marlys, Mirta Encyclopedia of Latin American Theatre 2003
 • Corvin, Michel Dictionnaire encyclopédique du théâtre 1995
 • D’Amico, Silvio Enciclopedia dello spettacolo 1-9 1954-1962 & Aggiornamento 1955-1965, 1966 og Indice. Repertorio 1968
 • Duvignaud, Jean & Veinstein, André Encyclopoche Larousse. Le Théâtre 1976
 • Edwards, Christopher The world guide to performing arts periodicals UNESCO 1982
 • Ericson, Uno Myggan Myggans nöjeslexikon 14 vols 1989-93
 • Esslin, Martin The Encyclopedia of World Theatre 1977
 • Fischer-Lichte, Erika History of European Drama and Theatre 2004
 • Frick, John W. & Vallillo, Stephen Theatrical Directors. A Biographical Dictionary 1994
 • Gascogne, Bamber World Theatre 1968
 • Gillespie, Patti P. & Cameron, Kenneth M Western Theatre. Revolution and Revival 1984
 • Hammergren, Lena, Helander, Karin, Rosenberg, Tiina & Sauter, Wilmar Teater i Sverige 2004
 • Hansen, Peter Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie I-III [1889-96]
 • Hartnoll, Phyllis The Theatre: A Concise History 1998
 • Hochman, Stanley McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama I-V 1984
 • Jensson, Liv Biografisk skuespillerleksikon (norsk) 1981
 • Jørgensen, John Chr. Dansk Forfatterleksikon 2001
 • Kennedy, Dennis The Oxford Encyclopedia to Theatre and Performance I-II 2003
 • Kindermann, Heinz Theatergeschichte Europas I-X 1957-74
 • Kragh-Jacobsen, S & Christensen, Kaj 25 Teatersæsoner, Københavnske teatre i billeder og repertoire, 1931 til 1956 [s.a.]
 • Kullman, Colby H. & Young, William C. Theatre Companies of the World. 2 vol. 1986
 • Kvam, Kela, Risum Janne & Wiingaard Jytte Dansk Teaterhistorie I-II 1992
 • Lacy, Robin Thurlow A Biographical Dictionary of Scenographers 500 B.C. To 1900 A.D. 1990
 • Larsen, Jytte Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2000
 • Leicht, Georg & Hallar, Marianne Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975 1977
 • Leiter, Samuel Encyclopedia of Asian Theatre I-II 2007
 • Lennard, John & Luckhurst, Mary The Drama Handbook. A Guide to Reading Plays 2002
 • Ludvigsen, Chr. & Kehler, Stephan Teatrets historie 1962
 • Mantzius, Karl Skuespilkunstens Historie I-VI 1897-1916
 • Molinari, Cesare Theatre Through the Ages 1972
 • Maanen, H van & Wilmer, S.E. Theatre Worlds in Motion. Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe 1998
 • Nagler, A.M. A Source Book in Theatrical History 1959
 • Nicoll, Allardyce Masks, Mimes and Miracles 1931
 • Nicoll, Allardyce World Drama 1976
 • Nygaard, Jon Teatrets historie i Europa I-III 1992-93
 • Overskou, Thomas Den danske Skueplads i dens Historie, fra de første spor af danske Skuespil indtil vor Tid I-VI 1854-76
 • Pavis, Patrice Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis 1998
 • Piil, Morten Danske Filmskuespillere. 525 portrætter 2001
 • Rischbieter, Henning Theater-Lexikon 1983
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre I: Europe 1994
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre II: The Americas 2000
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre III: Africa 1997
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre IV: The Arab World 1999
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre V: Asia-Pacific 1998
 • Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre VI: Bibliography / Cumulative Index 2000
 • Schepelern, Peter Filmleksikon 1999
 • Southern, Richard Seven Ages of the Theatre 1986
 • Sucher, Bernd D. Theaterlexikon. Autoren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnenbildner, Kritiker 1999
 • Sucher, Bernd D. Theaterlexikon. Begriffe. Epochen, Ensembles, Figuren, Spielformen, Begriffe, Theorien 1999Teater i Danmark ITI 1965/66- Teaterord 1977Teaterårbogen 1956/57-64/65, red. Kragh-Jacobsen, SThe Cassell Companion to Theatre 1997The International Bibliography of Theatre (IBT) 1982-Theatre Words 2005
 • Trapido, Joel An International Dictionary of Theatre Language 1985
 • Trilse-Finkelstein, Jochanan Ch. & Hammer, Klaus Lexikon Theater International 1995
 • Watson, Jack & McKernie A Cultural History of Theatre 1993
 • Veinstein, André & Golding, Alfred S. Bibliothèques et musèes des arts du spectacle dans le monde. Performing arts libraries and museums of the world 1984
 • Wickham, Glynne A History of the Theatre 1994
 • Zarilli, Philip B et al Theatre Histories: An Introduction 2006
 • www.sibmas.org
 • www.theatrewords.com

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig