Flyveværk, kurv ophængt i wirer på en stang tværs over scenen til at lade medvirkende flyve over scenen, fx Sylfidens himmelfart i 2. akt af Bournonvilles Sylfiden eller de tre drenge i 1. akt af Mozarts Tryllefløjten.