Fabula Teatret, opsøgende børneteater stiftet 1979 af Birthe Olrik Fabula. Repertoiret, der også rummede mime, rettede sig mod forskellige aldersklasser. Ingen registreret aktivitet efter 1996.