F.C. Wedel Jarlsberg, Frederik Christian (Fritz), 1757-1831, dansk teaterdir. og godsejer. Tilhørte den liberale bevægelse og var ven med P.A. Heiberg. Spillede teater med sin egen trup i Næstved, hvor han 1803 indrettede et kostbart teater på sin gård Sortebrødreklostret. 1805-06 ejede han Odense Teater og rykkede 1807 videre til Helsingør. Forsøgte uden held at oprette et privatteater i Kbh. i 1812.