Esbjerg Teater, Det første ET blev indrettet i Hotel Spangsberg i Strandbygade 1882 og ombygget flere gange, til det 1897 fik sin endelige form, bl.a. med et rigt dekoreret loft med kontrafejer af Holberg og Oehlenschläger og figurer fra deres hovedværker. Godt blev det imidlertid aldrig, og teatret blev mest brugt som biograf. 1978 blev hotellet og dermed teatret revet ned, og ET lejede sig ind i Esa-biografen i Kongensgade, som efter en ombygning 1982 blev det nye ET med 521 pladser. Forholdene blev heller ikke her tilfredsstillende, og 2006 blev lejemålet opsagt, hvorefter ET midlertidigt lejer sig ind i Musikhuset Esbjerg.