Erik Bøgh, 1822-99, dansk forfatter, teaterdirektør og redaktør, uddannet lærer, men fra 1844 optaget af teaterarbejde. Til Casino skrev han den første danske revy Nytårsnat 1850, kendetegnet af behændige rim til tidens melodier og en udpræget sans for ordspil og satiriske politiske finter. Han fortsatte i 1850'erne med at skrive og bearbejde stykker for Casino og var teatrets artistiske direktør 1855-60. Herefter redaktør af Folkets Avis frem til 1877. Fra 1881 til sin død censor ved Det Kongelige Teater, en stilling han forvaltede med stivsind og mangel på forståelse for nye kunstneriske tiltag.