Det sønderjyske Teater, en monopolordning fra 1920-22, udsprunget af politikernes erkendelse af, at Sønderjylland efter genforeningen i 1920 var underprioriteret med dansk teaterkunst af høj kvalitet. Teatermanden Holger Rasmussen fik derfor monopol på at vise teater i Sønderjylland med forpligtelse til at turnere i hele landsdelen med et lødigt repertoire. Resultatet blev komedier af Gustav Wied, Johan Ludvig Heiberg og Bjørnstjerne Bjørnson, foruden lystspil og vaudeviller. Der blev desuden åbnet for en række gæstespil af Det Kongelige Teater, Odense Teater, Gerda Christophersens selskab og flere andre. Monopolet blev opgivet efter et par sæsoner med beskedne egenproduktioner, ringe besøgstal og dårlig økonomi.