Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, RBOT, selvejende institution 1980-2006, oprettet som resultat af teaterlovsrevisionen af 1979. RBOT blev drevet af amtskommunerne, der deltog på frivillig basis, med det formål at støtte 7-10 turnerende børneteatre og opsøgende teatre, der spillede for voksne. Driftsmidlerne kom fra de deltagende amtskommuner og staten og fordeltes årligt efter indstilling fra Teaterrådet/Kunstrådet. RBOT blev nedlagt ved den kommunale strukturreform 2007, hvorefter midlerne fordeles af Kunstrådets Scenekunstudvalg.