Dansk Folkescene, oprettet af Folkeligt Oplysningsforbund i 1954 med henblik på at arrangere teaterforestillinger, filmforevisninger og oplæsningsaftner. Håndværksrådet og Liberalt Oplysningsforbund tilsluttede sig senere. Dansk Folkescene fusionerede i 1963 med Andels-Teatret og ARTEs teaterturnéer til Det Danske Teater. Dansk Folkescene var tidligere (1925-30) navnet på en forening, en slags publikumsorganisation for voksne i samarbejde med Dansk Skolescene.