Costumbrismo, en bevægelse og genre i spansk (især castiliansk) musik, drama og teater, som har sit udspring i romantikken. C er dog en mere realistisk og materialistisk skildring af folkelige og regionale sæder og skikke, men uden at være en romantisk sentimental bevægelse, der søger nationens sjæl i landbokulturen og ser industrialiseringen som en trussel. Berømte er Ventura de la Vega og Carlos Arniches for deres librettoer til den populære genre zarzuela. C står stærkest i Castilien og finder i slutningen af 1800-tallet sin modsætning i modernismen, sådan som den udfolder sig i og omkring de kunstneriske og intellektuelle miljøer (fx omkring tidsskriftet Renaixensa) i Catalonien (Barcelona).