Christopher Ørsted, Hartmann, 1721-87, dansk skuespiller. Debut 1747 i Bergs Hus, fra 1748 ansat ved det nyoprettede Det Kongelige Teater. Ø var komiker i anden række og spillede især bønder og satte borgere. Han var teatrets første regissør og udfærdigede ca. 1750 Comodie Huuset i een Complet Stand, en total inventarieopgørelse for teater og garderober, som sammen med hans ‘Ugeregninger’, der dokumenterede det daglige liv på teatret, har været flittigt brugt som kilder til belysning af teatrets tidlige historie. Begge findes på Rigsarkivet.