Bådsmandspiber, blev brugt til signalgivning af sceneskift før samtaleanlæg og walkie-talkier blev indført. At bruge B stammer tilbage fra 1700-tallet, hvor søfolk fra Holmens faste stok blev indskrevet til teatertjeneste som sceneteknikere. Traditionen ikke at fløjte på scenen stammer herfra, da det kunne forveksles med signal fra B.