Andels-Teatret, en organisation af lokale teaterkredse, hvis medlemmer var brugsforeninger og andre andelsforeninger. Andels-Teatret skulle sørge for at teaterkredsene fik adgang til lødigt teater. Det var således et producerende turnéteater, styret af andelsbevægelsen, specielt FDB. Organisationen blev etableret i 1948 og fusionerede i 1963 med Dansk Folkescene og ARTEs teaterturnéer til Det Danske Teater.