Adam Wilhelm Hauch, 1755-1838, dansk overhofmarskal og fysiker. Direktør for Det Kongelige Teater 1794-98 og 1801-11, som han ledede autoritært og påholdende uden sans for det kunstneriske.