Økologisk teater, en betegnelse, der tillægges Jytte Abildstrøm. Under Kulturby 96 påbegyndte hun ‘Det økologiske inspirationshus’ i tilknytning til Riddersalens værksteder på Frederiksberg. 1998 blev hun nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris og i 2000 blev selve inspirationshuset indviet. Abildstrøm tematiserer økologi på utallige måder i sine forestillinger. Da hun modtog Teaterpokalen 2003 for sin udgave af Gustav Wieds Skærmydsler, udtalte hun bl.a.: ‘Jeg betragter skuespillere på lige fod med regnorme, der spiser jord og gøder. I stedet spiser vi ord og gøder menneskesjæle’. Andre teatre har taget betegnelsen op som Groteatrets økologiske lærestykker Din Odder 1988 og Gro 1989.